Alocatie de stat pentru copii

Incepând cu data de 10.10.2022  Biroul Alocații și Indemnizații Creștere Copil își va desfășura activitatea în sediul Centrului Comunitar Bunici și Nepoti situat in Municipiul Brăila, str. Anghel Saligny nr. 17. Transport in comun: linia 40, statia Gara Fluviala

Program de lucru: Luni - Joi    8.30 - 15.00                                                       Telefon Biroul Alocații și Indemnizații Creștere Copil: 0762246340

Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii toţi copiii în vârstă de până la 18 ani.

Alocaţia de stat pentru copii se acordă şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

În atenţia tinerilor cu dizabilitate!

Alocaţia de stat pentru copii se acordă şi tinerilor cu dizabilitate care urmează o formă de învăţământ preuniversitar (primar/ gimnazial/ liceal/ profesional/ postliceal) prevăzută de lege, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani. Cuantumul alocaţiei de stat este 243 lei/ lună.

Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi repetă anul şcolar nu beneficiază de alocaţie de stat pentru copii, cu excepţia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.

Astfel, tinerii cu dizabilitate, care au împlinit 18 ani sau reprezentanţii legali ai tinerilor (de ex. tutorele, curator) care urmează cursurile învăţământului preuniversitar (primar/ gimnazial/ liceal/ profesional/ postliceal), să se adreseze Agenţiei Judeţene de Plaţi şi Inspecţie Socială Brăila cu o cerere de alocaţie de stat, însoţită de certificatul de încadrare în grad de handicap şi adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ pentru anul şcolar 2021-2022, cartea de identitate şi un extras de cont (dacă se doreşte plata alocaţiei de stat în cont bancar).

Datele de contact ale Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Brăila sunt: sediul în mun.Brăila, Calea Călărașilor nr.19, telefon 0239.614.579/ 0239.625.411, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,

 

Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2022, alocaţia de stat pentru copii se stabileşte în cuantum de:

- 600 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 18 ani, în cazul copilului cu dizabilitate;

- 243 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani;

 

Acte necesare

 1. CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL COPILULUI –  copie;
 2. ACTELE DE IDENTITATE ALE PĂRINŢILOR –  copie;
 3. CERERE TIP - descarcati aici!;
 4. DECLARAŢIE SOLICITANT PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL - descarcati aici!;
 5. EXTRAS DE CONT PE NUMELE TITULARULUI (în cazul în care se doreşte plata alocaţiei de stat în cont bancar);
 6. ALTE ACTE CARE SĂ DEMONSTREZE RELAŢIA CU MINORUL (dacă este cazul);
  • Hotărâre judecătorească (definitivă şi irevocabilă) de încredinţare a copilului (în caz de divorţ);
  • Hotărâre judecătorească definitivă de încredinţare în vederea adopţiei minorului sau de încuviinţare a adopţiei;
  • Hotărâre judecătorească sau, dupa caz, hotărârea comisiei de protecţia copilului pentru măsura de protecţie specială a plasamentului minorului;
  • Dispoziţia directorului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau hotărâre judecatorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă;
  • Hotărâre judecatorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare;
  • Dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei;
  • Actul de deces al unuia din părinţi;
  • Alte acte/documente la solicitarea direcţiei teritoriale.

Nota: Pentru documentele depuse in copie se va prezenta obligatoriu si originalul!

 

 Acte necesare pentru copiii născuți in străinătate (UE)

 1. CERTIFICATUL DE NAŞTERE AL COPILULUI (românesc) – copie; în cazul în care copilul este născut în Marea Britanie este necesar şi certificatul de naştere eliberat în Marea Britanie - copie;
 2. ACTELE DE IDENTITATE ALE PĂRINŢILOR (româneşti si in termen de valabilitate) – copie;
 3. ACTELE DE REZIDENŢĂ PĂRINŢI (şi COPIL) - de exemplu: ITALIA - CODICE FISCALE ŞI CARTEA/ CARDUL DE IDENTITATE, MAREA BRITANIE – NIN0 (National Insurance Number);
 4. În cazul în care nu există acte de rezidenţă este necesară declaraţia notarială a ambilor părinţi că au avut (sau nu au avut) rezidenţă în statul în care s-a născut copilul şi perioada în care au avut rezidenţă;
 5. NEGAȚIE ELIBERATĂ DE AUTORITĂȚILE COMPETENTE DIN STATUL ÎN CARE S-A NĂSCUT COPILUL, DIN CARE SĂ REIASĂ CĂ NICIUNUL DINTRE PĂRINȚI NU A BENEFICIAT DE ALOCAȚIE DE STAT (PRESTAŢII FINANCIARE) PENTRU MINOR; ÎN CAZUL ÎN CARE AU BENEFICIAT ESTE NECESARĂ O ADEVERINȚĂ DIN CARE SĂ REIASĂ DATA PÂNĂ LA CARE S-A PLĂTIT ALOCAȚIA (PRESTAŢIA FINANCIARĂ) PRECUM ȘI PĂRINTELE TITULAR AL ACESTUI DREPT. ACESTE ACTE TREBUIE TRADUSE ÎN LIMBA ROMÂNĂ DE UN TRADUCĂTOR AUTORIZAT;
 6. În cazul în care nu este posibilă eliberarea unei negații/ adeverințe, dosarul trebuie să conțină declarația notarială din partea ambilor părinți din care să reiasă că în ultimii doi ani anterior solicitării alocației de stat în România au activat/ nu au activat cu contract individual de muncă pe teritoriul statului în care s-a născut copilul;
 7. CERERE TIP - descarcati aici!;
 8. DECLARAŢIE SOLICITANT PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL - descarcati aici!;
 9. FORMULAR INFORMAŢII SUPLIMENTARE PENTRU COPII NĂSCUŢI ÎN STRĂINĂTATE (U.E.) - descarcati aici!;
 10. EXTRAS DE CONT PE NUMELE TITULARULUI (în cazul în care se doreşte plata alocaţiei de stat în cont bancar);
 11. ALTE ACTE CARE SA DEMONSTREZE RELATIA CU MINORUL.

 Nota: Pentru documentele depuse in copie se va prezenta obligatoriu si originalul!

 

Formulare

Cerere alocatie de stat pentru copii

Angajament alocatie de stat pentru copii

Formular informatii suplimentare pentru copii nascuti in UE

Declaratie solicitant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Consimtamant utilizare mijloace electronice