Serviciul social de masă la cantina socială

 

Condiții

Condițiile de acordare a serviciului social de masă la cantina socială sunt reglementate de Legea nr.208/1997 privind cantinele de ajutor social.

Pot beneficia de serviciile cantinelor de ajutor social următoarele categorii de persoane:

a) copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este de până la 142 de lei;

b) tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situaţia prevăzută la lit. a);

c) persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la 142 de lei;

d) pensionarii;

e) persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;

f) invalizii şi bolnavii cronici;

g) orice persoană care, temporar, nu realizează venituri beneficiază de servicii sociale pe o perioadă de cel mult 90 de zile pe an.

Serviciile sociale care sunt prestate beneficiarilor sunt următoarele :

a) pregătirea și servirea a două mese, zilnic, de persoană, prânzul și cina, în limita alocației de hrană prevăzute de reglementările legale, respectiv 12 lei/zi/persoană.

b) transport gratuit numai pentru persoanele care beneficiază de distribuirea hranei la domiciliu.

Serviciile sociale de masă la cantina socială se distribuie gratuit persoanelor care nu au venituri sau ale căror venituri sunt sub 142 de lei/persoană.

 

Acte necesare

  1. Cererea scrisa a persoanei interesate- descarca aici!
  2. Declaratie solicitant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal- descarca aici!

 

Formulare

Cerere acordare masa la cantina

Declaratie solicitant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Consimtamant utilizare mijloace electronice