Persoane cu Dizabilități

 

ACTE NECESARE PENTRU COMUNICAREA DECESULUI UNEI PERSOANE CU HANDICAP GRAV

 PE FORMULARUL DE COMUNICARE A DECESULUI BOLNAVULUI, DE MENTIONAT UN NUMAR DE TELEFON/EMAIL  AL PERSOANEI CARE ANUNTA DECESUL.

 

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE ASISTENT PERSONAL

 • Copie B.I./C.I. asistent personal
 • Copie carnet de muncă si/sau adeverinta de vechime de la angajator pentru perioada 2011 - prezent
 • Copie acte de studii
 • Copie certificat căsătorie şi certificat naştere asistent personal
 • Curriculum vitae (autobiografie) asistent personal
 • Fişa de aptitudini completată de un medic cu competenţă de medicina muncii
 • Cazier judiciar
 • Certificat de integritate comportamentală
 • Copie certificat de încadrare în categoria de persoană cu handicap grav al persoanei care necesită asistent personal, copie anexa la certificat (pentru persoane adulte), copie program individual de reabilitare si integrare sociala (pentru persoane adulte) / copie plan abilitare-reabilitare (pentru minori)
 • Copie B.I. / C.I. / CERTIFICAT NASTERE bolnav.
 • Copie decizie de pensionare şi cupon de pensie al persoanei cu handicap grav (daca este cazul)
 • Copie incheiere/sentinta civila pentru persoanele cu handicap psihic adulte care au numit un reprezentant legal
 • Copie B.I./C.I. reprezentat legal
 • Acordul persoanei cu handicap grav sau, după caz, al reprezentantului legal al acesteia ori al familiei, exprimat în scris, pentru angajarea asistentului personal
 • Număr de înregistrare al cererii de solicitare acord angajare asistent personal sau de indemnizaţie de însoţitor depusă pe str. Piaţa Carpaţi nr.1 bis
 • Dosar cu şină
 • Cerere angajare asistent personal - descarca aici!.

 

ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CERERII DE SOLICITARE A ANCHETEI SOCIALE PENTRU EVALUARE/REEVALUARE PERSOANE CU HANDICAP ADULTI

 • Copie act de identitate al persoanei cu handicap;
 • Copie certificat de încadrare în categoria de persoană cu handicap si anexa la certificat (PENTRU persoanele adulte cu handicap care se prezinta la comisie pentru REEVALUARE)

 

ACTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CERERII DE SOLICITARE A ANCHETEI SOCIALE PENTRU EVALUARE/REEVALUARE COPII CU HANDICAP/ COPII CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE 

 • COPIE ACT DE IDENTITATE AL fiecarui PĂRINte / REPREZENTANTULUI LEGAL AL MINORULUI / minorei
 • Copie act de identitate al MINORULUI / minorei (certificat de nastere sau carte de identitate);
 • Copie certificat de încadrare în categoria de persoană cu handicap / CERTIFICAT DE ORIENTARE ȘCOLARĂ ȘI PROFESIONALĂ;
 • copie hotarare divort / copie hotarare plasament / copie sentinta civila de delegare temporara a autoritatii parintesti (daca este cazul)
 • copie certificat deces parinte (daca este cazul)
 • copie certificat medical eliberat de medicul specialist

 

ACTE NECESARE PENTRU DOSARUL DE INDEMNIZAŢIE LUNARĂ

 • Copie act de identitate al persoanei cu handicap grav;
 • Copie act de identitate al curatorului/tutorelui (dacă este cazul);
 • Copie certificat de încadrare în categoria de persoană cu handicap grav, copie program individual de reabilitare si integrare sociala si copie anexa la certificat (pentru persoane adulte) ;
 • copie certificat de încadrare în categoria de persoană cu handicap grav si copie plan de abilitare – reabilitare (pentru minori);
 • Copie deciziei de pensionare a persoanei cu handicap grav + cupon pensie (dacă este cazul);
 • Copie şi original ACT INSTITUIRE CURATELĂ/tutela (dacă este cazul);
 • Număr de înregistrare al cererii de solicitare acord indemnizaţie LUNARĂ depusă pe str. Piaţa Carpaţi nr. 1 bis (telefon - 0339401223);
 • Dosar cu şină.
 • extras de cont pe numele titularului cererii (daca se solicita plata indemnzatiei in cont bancar)

 

ACTE NECESARE PENTRU PRELUNGIREA ACORDARII INDEMNZATIEI DE INSOTITOR

 • Copie act de identitate al persoanei cu handicap grav;
 • Copie act de identitate al curatorului/tutorelui (dacă este cazul);
 • Copie certificat de încadrare în categoria de persoană cu handicap grav, copie program individual de reabilitare si integrare sociala si copie anexa la certificat (pentru persoane adulte);
 • copie certificat de încadrare în categoria de persoană cu handicap grav si copie plan de abilitare – reabilitare (pentru minori);
 • Număr de înregistrare al cererii de solicitare acord indemnizaţie LUNARĂ depusă pe str. Piaţa Carpaţi nr. 1 bis;

PE CEREREA DE PRELUNGIRE DE MENTIONAT UN NUMAR DE TELEFON/EMAIL AL TITULARULUI INDEMNIZATIEI DE INSOTITOR.

 

Formulare

Angajament persoana cu handicap grav fara reprezentant legal.

Angajament persoana cu handicap grav cu reprezentant legal.

Cerere ancheta sociala.

Cerere ancheta sociala evaluare grad de handicap copil.

Cerere ancheta sociala persoana adulta.

Cerere ancheta sociala pentru obtinerea certificatului CES.

Cerere angajare asistent personal.

Cerere indemnizatie insotitor persoana cu handicap grav fara reprezentant legal.

Cerere indemnizatie insotitor persoana cu handicap grav cu reprezentant legal.

Cerere pentru evaluare copil cu dizabilitati.

Cerere evaluarea complexă şi orientarea şcolară/profesională a copilului (CES)

Comunicare deces persoana cu handicap grav.

Cerere schimbare titular indemnizatie lunara.

Consimtamant utilizare mijloace electronice

Raport de activitate asistent personal