Indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

 

Incepând cu data de 10.10.2022  Biroul Alocații și Indemnizații Creștere Copil își va desfășura activitatea în sediul Centrului Comunitar Bunici și Nepoti situat in Municipiul Brăila, str. Anghel Saligny nr. 17. Transport in comun: linia 40, statia Gara Fluviala

Program de lucru: Luni - Joi    8.30 - 15.00                                                       Telefon Biroul Alocații și Indemnizații Creștere Copil: 0762246340

 Acte necesare

 • COPIE ACT IDENTITATE TITULAR (solicitant) ŞI CELĂLALT PĂRINTE
 • COPIE CERTIFICAT NAŞTERE COPIL
 • COPIE CERTIFICAT CĂSĂTORIE
 • CERERE TIP
 • Declaratie solicitant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • ADEVERINŢĂ TIP ELIBERATĂ DE ANGAJATOR DIN CARE SĂ REIASĂ CĂ TITULARUL NU MAI REALIZEAZĂ VENITURI IMPOZABILE ÎN CADRUL SOCIETĂŢII DE LA DATA CU CARE A SOLICITAT SĂ BENEFICIEZE DE INDEMNIZAŢIE LUNARĂ PENTRU CREŞTEREA COPILULUI ŞI CU MENŢIUNEA CA ÎN PERIOADA DE 12 LUNI/24 LUNI ANTERIOARE NAŞTERII AU FOST REALIZATE VENITURI IMPOZABILE PENTRU CARE S-A REŢINUT ŞI VIRAT LUNAR IMPOZIT (la xerox sau pe site www.dasbraila.ro)
 • COPIE ULTIMUL CERTIFICAT DE CONCEDIU MEDICAL CU VIZA PLĂTITORULUI (CONFIRMATĂ CU ORIGINALUL DE CATRE CONDUCATORUL UNITATII)
 • COPIE CERERE ADRESATĂ ANGAJATORULUI PENTRU ACORDAREA CONCEDIULUI CREŞTERE ŞI ÎNGRIJIRE COPIL (APROBATĂ ŞI CONFIRMATĂ CU ORIGINALUL DE CĂTRE CONDUCĂTORUL UNITĂŢII)
 • DECIZIE PRIVIND SUSPENDAREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ PE PERIOADA CONCEDIULUI DE CREŞTERE A COPILULUI EMISĂ DE ANGAJATOR (CONFIRMATĂ CU ORIGINALUL DE CĂTRE CONDUCĂTORUL UNITĂŢII)
 • ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE ANGAJATORUL CELUILALT PĂRINTE DIN CARE SĂ REIASĂ CĂ ACESTA NU BENEFICIAZĂ DE PREVEDERILE O.U.G. nr.111/2010 (în situaţia în care nu este salariat – declaraţie pe proprie răspundere)
 • În cazul în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, este necesară o declaraţie privind domiciliul comun al părinţilor şi copilului (în vederea efectuării unei anchete sociale de către Biroul de Autoritate Tutelară - Str. Petru Maior nr. 5, conform prevederilor art. 1 alin.(3) din HG nr.52/2011 Normele metodologice privind aplicarea O.U.G. nr.111/2010)
 • Extras de cont pe numele solicitantului (dacă se doreşte plata în cont bancar)

Nota: Pentru documentele depuse in copie se va prezenta obligatoriu si originalul! 

Acte necesare IN CAZUL PERSOANELOR CARE REALIZEAZĂ VENITURI DIN ACTIVITĂŢI INDEPENDENTE, VENITURI DIN DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ, VENITURI DIN ACTIVITĂŢI AGRICOLE, SILVICULTURĂ ŞI PISCICULTURĂ

 

 • COPIE ACT IDENTITATE TITULAR (solicitant) ŞI CELĂLALT PĂRINTE
 • COPIE CERTIFICAT NAŞTERE COPIL
 • COPIE CERTIFICAT CĂSĂTORIE
 • CERERE TIP
 • Declaratie solicitant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • DOVADĂ PRIVIND VENITURILE REALIZATE ÎN ANII FISCALI ANTERIORI CELUI ÎN CARE S-A NĂSCUT COPILUL, CORESPUNZĂTORI PERIOADEI DE 12 LUNI/ 24 LUNI ANTERIOARE DATEI NAŞTERII COPILULUI SAU, DUPĂ CAZ, DOVADA PRIVIND VENITUL CALCULAT ÎN VEDEREA PLĂŢII ANTICIPATE A IMPOZITULUI, ELIBERATĂ DE AUTORITĂŢILE COMPETENTE (DE EXEMPLU: DECLARAŢIA UNICĂ DE IMPUNERE, DECIZIA DE IMPUNERE) - copie
 • DOVADĂ PRIVIND PLATA IMPOZITELOR AFERENTE VENITURILOR DIN PERIOADA DE 12 LUNI/ 24 LUNI ANTERIOARE DATEI NAŞTERII COPILULUI – DUPĂ CAZ- copie
 • DOVADĂ ÎNTRERUPERE/ SUSPENDARE ACTIVITATE PE PERIOADA DE PÂNĂ LA ÎMPLINIREA DE CĂTRE COPIL A VÂRSTEI DE 2 ANI, RESPECTIV 3 ANI, ÎN CAZUL COPILULUI CU HANDICAP, ELIBERATĂ DE AUTORITATEA COMPETENTĂ- copie
 • CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE/ ÎNREGISTRARE FISCALĂ – DUPĂ CAZ - copie
 • COPIE ULTIMUL CERTIFICAT DE CONCEDIU MEDICAL CU VIZA PLĂTITORULUI (CONFIRMATĂ CU ORIGINALUL DE CĂTRE CONDUCĂTORUL UNITĂŢII) SAU, DUPĂ CAZ, ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE CASA  JUDEŢEANĂ  DE  ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE DIN CARE SĂ REIASĂ CĂ MAMA COPILULUI NU ARE DREPTUL LA CONCEDIUL MEDICAL PRENATAL ŞI POSTNATAL
 • ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE ANGAJATORUL CELUILALT PĂRINTE DIN CARE SĂ REIASĂ CĂ ACESTA NU BENEFICIAZĂ DE PREVEDERILE O.U.G. nr.111/2010 (în situaţia în care nu este salariat – declaraţie pe proprie răspundere)
 • În cazul în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, este necesară o declaraţie privind domiciliul comun al părinţilor şi copilului (în vederea efectuării unei anchete sociale de către Biroul de Autoritate Tutelară - Str. Petru Maior nr. 5, conform prevederilor art. 1 alin.(3) din HG nr.52/2011 Normele metodologice privind aplicarea O.U.G. nr.111/2010)
 • Extras de cont pe numele solicitantului (dacă se doreşte plata în cont bancar)

 Nota: Pentru documentele depuse in copie se va prezenta obligatoriu si originalul!

Instructiuni de aplicare

 

Formulare

Cerere indemnizatie lunara pentru cresterea copiilor

Adeverinta tip indemnizatie lunara pentru cresterea copiilor

Declaratie solicitant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Consimtamant utilizare mijloace electronice