Indemnizația lunară pentru creșterea copiilor

 

Acte necesare

 • ORIGINAL ŞI COPIE ACT IDENTITATE TITULAR (solicitant) ŞI CELĂLALT PĂRINTE
 • ORIGINAL ŞI COPIE CERTIFICAT NAŞTERE COPIL
 • ORIGINAL ŞI COPIE CERTIFICAT CĂSĂTORIE
 • CERERE TIP (la xerox sau pe site www.dasbraila.ro)
 • Declaratie solicitant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 • ADEVERINŢĂ TIP ELIBERATĂ DE ANGAJATOR DIN CARE SĂ REIASĂ CĂ TITULARUL NU MAI REALIZEAZĂ VENITURI IMPOZABILE ÎN CADRUL SOCIETĂŢII DE LA DATA CU CARE A SOLICITAT SĂ BENEFICIEZE DE INDEMNIZAŢIE LUNARĂ PENTRU CREŞTEREA COPILULUI ŞI CU MENŢIUNEA CA ÎN PERIOADA DE 12 LUNI/24 LUNI ANTERIOARE NAŞTERII AU FOST REALIZATE VENITURI IMPOZABILE PENTRU CARE S-A REŢINUT ŞI VIRAT LUNAR IMPOZIT (la xerox sau pe site www.dasbraila.ro)
 • COPIE ULTIMUL CERTIFICAT DE CONCEDIU MEDICAL CU VIZA PLĂTITORULUI (CONFIRMATĂ CU ORIGINALUL DE CATRE CONDUCATORUL UNITATII)
 • COPIE CERERE ADRESATĂ ANGAJATORULUI PENTRU ACORDAREA CONCEDIULUI CREŞTERE ŞI ÎNGRIJIRE COPIL (APROBATĂ ŞI CONFIRMATĂ CU ORIGINALUL DE CĂTRE CONDUCĂTORUL UNITĂŢII)
 • DECIZIE PRIVIND SUSPENDAREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ PE PERIOADA CONCEDIULUI DE CREŞTERE A COPILULUI EMISĂ DE ANGAJATOR (CONFIRMATĂ CU ORIGINALUL DE CĂTRE CONDUCĂTORUL UNITĂŢII)
 • ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE ANGAJATORUL CELUILALT PĂRINTE DIN CARE SĂ REIASĂ CĂ ACESTA NU BENEFICIAZĂ DE PREVEDERILE O.U.G. nr.111/2010 (în situaţia în care nu este salariat – declaraţie pe proprie răspundere)
 • În cazul în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, este necesară o declaraţie privind domiciliul comun al părinţilor şi copilului (în vederea efectuării unei anchete sociale de către Biroul de Autoritate Tutelară - Str. Petru Maior nr. 5, conform prevederilor art. 1 alin.(3) din HG nr.52/2011 Normele metodologice privind aplicarea O.U.G. nr.111/2010)
 • DOSAR CU ŞINĂ
 • Extras de cont pe numele solicitantului (dacă se doreşte plata în cont bancar)

 

Instructiuni de aplicare

 

Formulare

Cerere indemnizatie lunara pentru cresterea copiilor

Adeverinta tip indemnizatie lunara pentru cresterea copiilor

Declaratie solicitant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal