Premiu persoane cu vârsta centenară

 

ACORDAREA PREMIULUI PERSOANELOR CU VÂRSTA EGALĂ SAU MAI MARE DE 100 ANI (PERSOANE CENTENARE)- conform H.C.L.M. nr. 25/31.01.2023 privind Aprobarea Regulamentului de acordare a unui premiu persoanelor cu vârsta egală sau mai mare de 100 de ani (personae centenare)

  • Acordarea premiului financiar se realizează în baza unei solicitări care cuprinde o solicitare și copia actului de identitate.

 

CONDIȚII

  • Să aibă vârsta egală sau mai mare de 100 ani
  • Să aibă domiciliul în municipiul Brăila

 

Formulare

 

Cerere premiu

Consimtamant utilizare mijloace electronice