Stimulent de inserție

 

Incepând cu data de 10.10.2022  Biroul Alocații și Indemnizații Creștere Copil își va desfășura activitatea în sediul Centrului Comunitar Bunici și Nepoti situat in Municipiul Brăila, str. Anghel Saligny nr. 17. Transport in comun: linia 40, statia Gara Fluviala

Program de lucru: Luni - Joi    8.30 - 15.00                                                       Telefon Biroul Alocații și Indemnizații Creștere Copil: 0762246340

 Acte necesare

 • COPIE ACTE IDENTITATE TITULAR (solicitant) ŞI CELĂLALT PĂRINTE
 • COPIE CERTIFICAT NAŞTERE COPIL
 • COPIE CERTIFICAT CĂSĂTORIE (dacă e cazul)
 • CERERE TIP- descarca aici!
 • Declaraţie solicitant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal- descarca aici!
 • ADEVERINŢĂ TIP (descarca aici!)  ELIBERATĂ DE ANGAJATOR DIN CARE SĂ REIASĂ:
 • Perioada de concediu de maternitate;
 • Perioada de concediu pentru creşterea copilului;
 • Data de la care titularul a fost reîncadrat în muncă şi a realizat venituri impozabile .
 • COPIE CERERE ADRESATĂ ANGAJATORULUI PRIN CARE TITULARUL SOLICITĂ REÎNCEPEREA ACTIVITĂŢII (APROBATĂ ŞI CONFIRMATĂ CU ORIGINALUL DE CĂTRE CONDUCĂTORUL UNITĂŢII)
 • DECIZIE PRIVIND ÎNCETAREA SUSPENDĂRII CONTRACTULUI DE MUNCĂ ŞI REÎNCEPEREA ACTIVITĂŢII (CONFIRMATĂ CU ORIGINALUL DE CĂTRE CONDUCĂTORUL UNITĂŢII)
 • ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE ANGAJATORUL CELUILALT PĂRINTE DIN CARE SĂ REIASĂ CĂ ACESTA NU BENEFICIAZĂ sau BENEFICIAZĂ DE PREVEDERILE O.U.G. nr.111/2010 (în situaţia în care nu este salariat – declaraţie pe proprie răspundere)
 • DECIZIE INDEMNIZAŢIE CREŞTERE COPIL (daca e cazul)
 • În cazul în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, este necesară o declaraţie privind domiciliul comun al părinţilor şi copilului (în vederea efectuării unei anchete sociale de către Biroul de Autoritate Tutelară - Str. Petru Maior nr. 5, conform prevederilor art. 1 alin.(3) din HG nr.52/2011 Normele metodologice privind aplicarea U.G. nr.111/2010)
 • Extras de cont pe numele solicitantului (dacă se doreşte plata în cont bancar)

Nota: Pentru documentele depuse in copie se va prezenta obligatoriu si originalul!

În cazul în care titularul nu-şi reîncepe activitatea la acelaşi angajator, este necesară dovada din care să rezulte că realizează sau urmează să realizeze venituri supuse impozitului (de ex. un nou contract individual de muncă şi decizia de încetare de la fostul angajator )

 

Formulare

Cerere stimulent de insertie

Adeverinta tip

Declaratie solicitant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Consimtamant utilizare mijloace electronice