Tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuti

Incepând cu data de 10.10.2022  Biroul Alocații și Indemnizații Creștere Copil își va desfășura activitatea în sediul Centrului Comunitar Bunici și Nepoti situat in Municipiul Brăila, str. Anghel Saligny nr. 17. Transport in comun: linia 40, statia Gara Fluviala

Program de lucru: Luni - Joi    8.30 - 15.00                                                       Telefon Biroul Alocații și Indemnizații Creștere Copil: 0762246340

 

Guvernul României a adoptat măsuri pentru sprijinirea categoriilor cele mai defavorizate de cupluri mamă – nou-născut prin distribuirea de tichete sociale pe suport electronic, acordate din fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD), măsuri stabilite prin OUG nr.113/ 2022.

Aceste tichete se acordă doar categoriilor de persoane care îndeplinesc condițiile de acordare precizate în OUG nr.113/ 2022 și anume, mame care au născut începând cu anul 2022, dar nu mai târziu de trei luni de la naşterea copilului și care sunt în una din următoarele situații:

  1. au drept stabilit la venit minim garantat (ajutor social);
  2. fac parte din familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei;
  3. au dizabilitate, orice grad;
  4. sunt temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, ale violenţei domestice, persoane dependente şi/sau care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate;
  5. nu deţin acte de identitate şi care, din acest motiv, nu pot beneficia de drepturile civile;
  6. sunt mame minore;
  7. sunt cetăţeni străini sau apatrizi proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina.

Mamele aflate într-una dintre situațiile enumerate și care locuiesc în Municipiul Brăila, pot beneficia de tichet social pe suport electronic pentru nou-născut, prin depunerea unei cereri la Direcția de Asistență Socială Brăila - Biroul Alocaţii Şi Indemnizaţii Creştere Copil - program cu publicul: luni-joi, 8.30 – 15.00, număr telefon contact 0762.246.340, sediu etaj 1 la Centrul Comunitar  "Bunici și Nepoți"-str. Anghel Saligny nr.17  

Cererea se depune până pe 20 ale lunii, pentru copiii născuți în ultimele 3 luni (de exemplu, până pe 20 decembrie se depun cereri pentru copii născuți în lunile octombrie, noiembrie sau decembrie).

Cererea va fi însoțită de actele privind identitatea mamei, copilului și de documentele justificative privind situația mamei (certificat de încadrare în grad de handicap, ordin de protecție, adeverințe de la centrele specializate care să ateste situația de violență, de persoană dependentă, etc.).

Dacă în urma verificărilor efectuate de către Direcția de Asistență Socială Brăila mama îndeplinește condițiile, aceasta va fi introdusă pe lista persoanelor beneficiare la final de lună.

Tichetul are valoarea nominală de 2.000 lei și este acordat o singură dată pentru un nou-născut. Suma este destinată cheltuielilor cu produse de îngrijire pentru nou-născuţi, produse specifice trusoului pentru nou-născut, respectiv: scutece, produse pentru toaleta nou-născutului, articole de vestimentaţie pentru nou-născut, articole sanitare şi medicale pentru mamă şi pentru nou-născut.

 

Acte necesare

  1. CEREREA – completată şi semnată - descarca aici!;

Formulare

Cerere tichete sociale pentru nou-nascut

Consimtamant utilizare mijloace electronice