COMUNICATE

 

COMUNICAT 01 septembrie 2023

Până la data de 29.09.2023, asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii;
 2. administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează beneficiarilor din Judeţul Brăila şi se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale, în vigoare, aprobat prin Hotărâre a Guvernului;
 3. deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie la data depunerii documentaţiei;
 4. solicită subvenţii în completarea resurselor financiare proprii,

pot solicita subvenţii de la bugetul local pentru anul 2024.

Documentaţia de solicitare se poate depune pe suport de hârtie, în pachet închis, într-un singur exemplar, la registratura Primăriei Municipiului Brăila sau în format electronic la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. În subiectul e-mailului se va menționa “Documentație solicitare subvenție de la bugetul local în baza Legii nr.34/1998”.

Tipurile de servicii sociale, categoriile de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială pentru care se acordă subvenţii de la bugetul local, precum şi documentaţia de solicitare se regăsesc în HCLM nr.526/30.09.2022 indreptata prin HCLM nr.586/28.10.2022

Descarca arhiva cu documente

 

COMUNICAT 17 februarie 2022

Până la data de 04.03.2022, ora 14.00, asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii;
 2. administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează beneficiarilor din Judeţul Brăila şi se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale, în vigoare, aprobat prin Hotărâre a Guvernului;
 3. deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie la data depunerii documentaţiei;
 4. solicită subvenţii în completarea resurselor financiare proprii,

pot solicita subvenţii de la bugetul local pentru anul 2022.(HCLM nr.70/11.02.2022)

Documentaţia se depune în pachet închis la registratura Primăriei Municipiului Brăila și va conține următoarele înscrisurile:

 1. cererea de solicitare a subvenţiei, conform modelului prevăzut în Anexa nr.1 la HG nr.1153/2001, în 3 exemplare;
 2. sentinţa civilă privind acordarea personalităţii juridice și certificatul de înscriere în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;
 3. ultimul bilanţ contabil înregistrat la administraţia financiară;
 4. balanţa contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentaţiei;
 5. certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local şi central din care să rezulte că nu are datorii la data depunerii cererii de solicitare;
 6. certificatul de acreditare;
 7. licenţa de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie;
 8. împuternicire cu privire la persoana delegată cu efectuarea demersurilor de solicitare a subvenţionării;
 9. declaraţie pe propria răspundere cu privire la unitatea de asistenţă socială pentru care se solicită subvenţionare;
 10. extrasul de cont privind contul bancar deschis special pentru subvenţie.

Tipurile de servicii sociale, categoriile de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială pentru care se acordă subvenţii de la bugetul local se regăsesc în HCLM nr.68/11.02.2022.

La selecţie pot participa numai asociaţiile, fundaţiile și cultele recunoscute în România care nu au încheiate pentru anul curent convenţii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială cu Consiliul Local Municipal Braila prin Direcţia de Asistenţă Socială Brăila. Prin excepţie, pot participa la selecţie şi asociaţiile, fundaţiile și cultele recunoscute în România care au încheiate pentru anul curent convenţii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială cu Consiliul Local Municipal Braila prin Direcţia de Asistenţă Socială Brăila, în cazul în care solicită subvenţii pentru alte unităţi de asistenţă socială.

HCLM nr. 68 / 11.02.2022

HCLM nr. 70 / 11.02.2022

 

COMUNICAT 03 septembrie 2021

Până la data de 30.09.2021, asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii;
 2. administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează beneficiarilor din Judeţul Brăila şi se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale, în vigoare, aprobat prin Hotărâre a Guvernului;
 3. deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie la data depunerii documentaţiei;
 4. solicită subvenţii în completarea resurselor financiare proprii,

pot solicita subvenţii de la bugetul local pentru anul 2022.

Documentaţia se depune în pachet închis la registratura Primăriei Municipiului Brăila până cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a lunii septembrie 2021.

Tipurile de servicii sociale, categoriile de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială pentru care se acordă subvenţii de la bugetul local, precum şi documentaţia de solicitare se regăsesc în HCLM nr.410/30.08.2018.

HCLM nr. 410 / 30.08.2018

 

COMUNICAT 28 august 2020

În perioada 01 – 30.09.2020, asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii;
 2. administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează beneficiarilor din Judeţul Brăila şi se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale, în vigoare, aprobat prin Hotărâre a Guvernului;
 3. deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie la data depunerii documentaţiei;
 4. solicită subvenţii în completarea resurselor financiare proprii,

pot solicita subvenţii de la bugetul local pentru anul 2021.

Documentaţia se depune în pachet închis la registratura Primăriei Municipiului Brăila până cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a lunii septembrie 2020.

Tipurile de servicii sociale, categoriile de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială pentru care se acordă subvenţii de la bugetul local, precum şi documentaţia de solicitare se regăsesc în HCLM nr.410/30.08.2018.

HCLM nr. 410 / 30.08.2018

 

COMUNICAT 17 iunie 2020

Informare privind implementarea proiectului cu titlul "Economie Sociala = Misiune Sociala" - Fundatia Lumina Braila

 

COMUNICAT 16 decembrie 2019

In zilele de 17, 18 si 19 decembrie 2019 se va efectua plata ajutorului pentru incalzirea locuintei cu combustibil solid, conform O.U.G. nr. 70/2011

 

COMUNICAT 29 octombrie 2019

Incepand cu data de 29 OCTOMBRIE 2019 se depun cererile si declaratiile pe propria raspundere pentru acordarea ajutorului de incalzire a locuintei.

CEREREA SE COMPLETEAZA NUMAI LA GHISEU CU CARTEA DE IDENTITATE !

Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati pagina Ajutor pentru incalzirea locuintei pe perioada sezonului rece.

 

COMUNICAT 26 septembrie 2019

Începând cu data de 01 OCTOMBRIE 2019 se depun cererile pentru acordarea ajutorului de încălzire a locuinței cu lemne de foc în natură conform H.C.L.M. nr. 375/2017

Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati pagina Ajutor de urgență

 

COMUNICAT 06 septembrie 2019

ÎNCEPÂND CU DATA DE 09.09.2019 SE DEPUN CERERILE PENTRU ACORDAREA TICHETULUI SOCIAL PENTRU GRĂDINIŢĂ (STIMULENTULUI EDUCAŢIONAL), PENTRU ANUL ŞCOLAR 2019 -2020.

Pentru mai multe detalii va rugam sa consultati pagina Stimulent educațional - tichet social pentru grădiniță

 

COMUNICAT 30 august 2019

În perioada 02 – 30.09.2019, asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care îndeplinesc următoarele condiţii:

 1. sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii;
 2. administrează unităţi de asistenţă socială care se adresează beneficiarilor din Judeţul Brăila şi se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale, în vigoare, aprobat prin Hotărâre a Guvernului;
 3. deţin licenţă de funcţionare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenţie la data depunerii documentaţiei;
 4. solicită subvenţii în completarea resurselor financiare proprii,

pot solicita subvenţii de la bugetul local pentru anul 2020.

Documentaţia se depune în pachet închis la registratura Primăriei Municipiului Brăila până cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a lunii septembrie 2019.

Tipurile de servicii sociale, categoriile de cheltuieli curente de funcţionare a unităţilor de asistenţă socială pentru care se acordă subvenţii de la bugetul local, precum şi documentaţia de solicitare se regăsesc în HCLM nr.410/30.08.2018.

 

COMUNICAT 10 iunie 2019

Plata pentru INDEMNIZATII INSOTITORI si SALARII ASISTENTI PERSONALI se efectueaza in zilele de 12, 13, 14 IUNIE 2019

 

 COMUNICAT 10 iunie 2019

Regulament privind acordarea voucherelor de vacanta

 

COMUNICAT 25 aprilie 2019

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate

Anexa anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate

 

COMUNICAT 04 aprilie 2019

Anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate

Anexa anunț colectiv pentru comunicare prin publicitate

 

COMUNICAT 21 ianuarie 2019

In temeiul prevederilor art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata, Primaria Municipiului Braila supune dezbaterii publice proiectul de hotarâre a Consilului Local Municipal Braila referitor la “Aprobarea costului mediu lunar de intretinere, a alocatiei zilnice de hrana, precum si a contributiei de intretinere a persoanelor ingrijite in centrele rezidentiale din subordinea Consiliului Local Municipal Braila.”

Propunerile, sugestiile si opiniile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi transmise in scris pe adresa Directiei de Asistenta Sociala Braila, B-dul Alexandru Ioan Cuza nr. 134, pe fax la numarul de telefon 0239614174 sau la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pana la data de 25.01.2019.

Persoana desemnata sa primeasca propunerile, sugestiile si opiniile este doamna Mihalcea Lacramioara, telefon 0239629322, interior 20.

Proiect HCLM