PROTOCOL DE COLABORARE PE LINIA FURNIZĂRII DE DATE DIN

REGISTRUL NAȚIONAL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR

 

       Obiectul prezentului Protocol îl constituie furnizarea de date actualizate din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, de către D.E.P.A.B.D., prin Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Brăila (B.J.A.B.D.E.P. Brăila), către D.A.S. Brăila, din subordinea Consiliului Local Municipal Brăila, în scopul identificării în mod unitar, a persoanelor beneficiare ale drepturilor stabilite prin dispoziţiile Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrate în evidenţa D.A.S. Brăila.

  • Datele cu caracter personal furnizate în temeiul prezentului protocol pot fi prelucrate doar în scopul în care au fost furnizate şi nu pot fi prelucrate ulterior în alte scopuri, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege.
  • Datele cu caracter personal furnizate în temeiul prezentului protocol nu pot fi transmise terţilor, indiferent de calitatea acestora, cu excepţia transferului către instanţa de judecată sau către organul de urmărire penală, la cererea expresa a acestora.

 

Protocolul integral poate fi consultat aici!