Biroul Ajutoare de Urgență

 

Atributii

 - Preluarea, verificarea şi înregistrarea cererilor de ajutoare de urgenţă, a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei şi a premiului de fidelitate în programul AsiSoc

- Efectuarea de anchete sociaIe pentru ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică

- Emiterea Dispozitiei Primarului Municipilui Braila de acordare/neacordare/modificare/încetare a ajutorului de urgenţă, a ajutorului pentru încălzirea locuinţei

- Întocmirea şi înaintarea situaţiei centralizatoare lunare privind beneficiarii şi cuantumul ajutorului acordat pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, furnizorul de gaze naturale- Engie Galati, furnizorul de energie electrica - S.C. Electrica Furnizare S.A.

- Transmiterea pentru certificare primar a borderourilor centralizatoare întocmite de furnizorul de gaze naturale şi respectiv de energie electrică pentru ajutorul acordat pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, respectiv cu energie electrică

- Coordonarea activităţii de implementare a Programului Operaţional „Ajutorarea Persoanelor Defavorizate", care constă în depozitarea şi distribuirea efectivă de ajutoare către beneficiarii eligibili

- Verificarea situaţiei prezentate de S.C.BRAICAR S.A. privind eliberarea abonamentelor cu reducere 50% pentru donatorii de sânge cu domiciliul în Municipiul Braila care lucrează în Municipiul Brăila, în vederea decontării

- Intocmirea dispoziţiilor privind punerea în aplicare a sentinţelor judecătoreşti, cu obligarea la prestarea unei activităţi neremunerate în folosul comunităţii.

 

Legislație

2.1. Ajutoare de urgenţă, în conformitate cu prevederile H.C.L.M. Brăila nr. 375/31.08.2017 privind stabilirea situaţiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgenţă, altele decăt cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, ambele cu modificările şi completările ulterioare.

2.2. Ajutoare pentru încălzirea locuinţei, în conformtitate cu prevederile O.U.G. nr. 70/31.08.2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile H.G. nr. 920/21.09.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece.

2.3. Premiului de fidelitate – 50 ani de căsătorie, conform  H.C.L.M. nr. 281/30.09.2008 privind acordarea diplomei de fidelitate şi a unui premiu în valoare de 500 lei cuplurilor brăilene care au împlinit sau împlinesc în anul curent cel puţin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

2.4. Acordarea de ajutoare alimentare conform H.G nr. 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional „Ajutorarea Persoanelor Defavorizate - POAD".

2.5. Verificarea si certificarea deconturilor S.C. BRAICAR S.A., conform prevederilor H.C.L.M. Brăila nr.182/29.06.2015 pentru aprobarea metodologiei privind acordarea facilităţilor la transportul în comun beneficiarilor H.G. nr. 1364/2006 referitoare la aprobarea drepturilor şi obligaţiilor donatorilor de sânge, cu modificările şi completările ulterioare.

2.6. Intocmirea dispoziţiilor privind punerea în aplicare a sentinţelor judecătoreşti, cu obligarea la prestarea unei activităţi neremunerate în folosul comunităţii, în conformitate cu  H.C.L.M. nr. 300/30.09.2011 privind domeniile serviciilor publice, locurile şi activităţile ce pot fi prestate de către contravenienţi în folosul comunităţii şi corespondenţă cu institutiile abilitate. 

 

 

Informări

Informare 06.2019

Informare 10.2019