Biroul Ajutoare de Urgență

 

Atributii

 - Preluarea, verificarea şi înregistrarea cererilor de ajutoare de urgenţă, a ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei şi a premiului de fidelitate în programul AsiSoc

- Efectuarea de anchete sociaIe pentru ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică

- Emiterea Dispozitiei Primarului Municipilui Braila de acordare/neacordare/modificare/încetare a ajutorului de urgenţă, a ajutorului pentru încălzirea locuinţei

- Întocmirea şi înaintarea situaţiei centralizatoare lunare privind beneficiarii şi cuantumul ajutorului acordat pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, energie electrică, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, către Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, furnizorul de gaze naturale- Engie Galati, furnizorul de energie electrica - S.C. Electrica Furnizare S.A.

- Transmiterea pentru certificare primar a borderourilor centralizatoare întocmite de furnizorul de gaze naturale şi respectiv de energie electrică pentru ajutorul acordat pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale, respectiv cu energie electrică

- Coordonarea activităţii de implementare a Programului Operaţional „Ajutorarea Persoanelor Defavorizate", care constă în depozitarea şi distribuirea efectivă de ajutoare către beneficiarii eligibili

 

 

Legislație

2.1. Ajutoare de urgenţă, în conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 26/31.01.2023 privind stabilirea situațiilor care motivează acordarea ajutoarelor de urgență, altele decât cele stabilite de art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

2.2. Ajutoare pentru încălzirea locuinţei, în conformtitate cu prevederile Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de   protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu prevederile H.G. nr. 1073/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

2.3. Premiului de fidelitate – 50 ani de căsătorie, în conformtitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 90/28.02.2022 privind acordarea diplomei de fidelitate și a unui premiu în valoare de 1.000 lei, cuplurilor brăilene care au împlinit cel puțin 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

2.4. Acordarea de ajutoare alimentare conform O.U.G. nr. 84/2020 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului Operațional Ajutorarea persoanelor Defavorizate.

 

 

Informări

Informare 06.2019

Informare 10.2019