Centrul Comunitar "Bunici și Nepoți"

 

Serviciul social Centrul Comunitar “Bunici si Nepoti”, cu sediul in municipiul Braila, str. Anghel Saligny nr.17, cod serviciu social 8899CZ-F-I, fara personalitate juridica, este inființat și administrat de furnizorul public de servicii sociale, Directia de Asistenta Sociala Braila.

Centrul Comunitar „Bunici si Nepoti”, centru de consiliere si sprijin pentru parinti si copii, sprijina si asista:

 1. parintii pentru a face fata dificultatilor psiho-sociale care afecteaza relatiile familiale, pentru dezvoltarea competentelor parentale, pentru prevenirea separarii copilului de familia sa,
 2. copiii atunci cand apar probleme in dezvoltarea acestora, in special cei de etnie roma din zona centrului istoric al municipiului Braila.

In cadrul Centrului comunitar sunt oferite urmatoarele tipuri de servicii sociale:

a).servicii sociale primare

 • consiliere, orientare şi educaţie profesională;
 • dezvoltarea abilităților de negociere pe piața muncii;
 • informare şi consiliere privind accesul la drepturile sociale;
 • campanii de informare;
 • susținerea stării de igienă personală și familială;
 • consiliere psihosocială pentru familie si copil;
 • consiliere familială;
 • consiliere/informare juridică și medicală;
 • consiliere premaritală;
 • suport emoțional;
 • dezvoltarea abilităților de trai independent;

 

b).servicii sociale specializate 

 • educatie in puericultura;
 • reintegrare familiala;
 • socializare si reinsertie sociala
 • servicii sociale de educatie extracurriculara, derularea de activităţi socio-culturale pentru recreere şi joacă;

 

Prin serviciile oferite in cadrul centrului comunitar se urmareste:

 1. prevenirea marginalizarii;
 2. reintegrarea persoanelor marginalizate;
 3. impiedicarea degradarii relatiilor intra-familiale;
 4. crearea unor conditii pentru o viata mai buna;

 

Activitățile se desfășoară cu sprijinul:

 1. Voluntarilor: fundații, asociații, ONG-uri și cadre didactice, profesioniști pentru servicii sociale de educație extracurriculară: pictură, desen, muzica, teatru, instrumente muzicale

- desen/ pictură

- decorații obiecte/ bricolaj / modelaj/ quilling (rularea şi lipirea benzilor de hârtie sub diferite forme)/ scrapbooking (realizarea de albume şi pagini folosind fotografii şi materiale decorative)

-lectură si limbi straine

- cursuri de pian, instrumente de suflat

- teatru

- dezvoltare personală

- consiliere

2. Specialiști pentru consiliere și îndrumare în vederea obținerii unui loc de muncă, educație parentală pentru adulți, Școala pentru părinți.

 

 

 

Serviciile oferite de Centrul comunitar sunt complementare demersurilor si eforturilor propriei familii, asa cum decurg din obligatiile si responsabilitatile parintesti, precum si serviciilor oferite de unitatile de invatamant si de alti furnizori de servicii, corespunzator nevoilor individuale ale copilului in contextul sau socio-familial.

 

Centrul răspunde unor situatii de dificultate cum ar fi: nivel de informare și educare scăzut, abuz si neglijare, familii vulnerabile in risc de separare a copilului de familia sa, izolare sociala, risc de saracie si excluziune sociala. Prin acordarea de servicii sociale se dorește rezolvarea unor probleme specifice cu care persoanele se confrunta, temporar, prin dezvoltarea deprinderilor de viata independente si a competentelor profesionale prin oferirea de consiliere psihosocială si suport emotional, educare pentru integrare/reintegrare sociala, facilitare acces la educatie generala, facilitare acces la formare profesionala, socializare şi petrecere a timpului liber.

 

Obiectivele Centrului comunitar sunt urmatoarele:

 1. cresterea numarului de parinti care constientizeaza nevoile copilului de a se dezvolta intr-un mediu familial stabil din punct de vedere emotional;
 2. cresterea numarului de parinti care constientizeaza factorii ce pun in pericol sanatatea, securitatea, dezvoltarea morala, educatia si integrarea sociala a copilului;
 3. imbunatatirea abilitatilor parintilor in ceea ce priveste ingrijirea si dezvoltarea copiilor;
 4. sprijinirea familiilor/parintilor prin dezvoltarea de retele/grupuri de sprijin;
 5. reducerea numarului de copii care ajung in institutii datorita unor dificultati temporare prin care trec parintii acestora;
 6. cresterea gradului de implicare a profesionistilor din serviciile comunitare in depistarea precoce a riscurilor care determina separarea copilului de familia sa;

 

 

Legislație:

- Centrul comunitar “Bunici si Nepoti” functioneaza cu respectarea prevederilor  cadrului  general  de  organizare  functionare  a  serviciilor  sociale  reglementat de Legea asistentei sociale nr. 292/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr.116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, OG nr.68/2003 privind serviciile sociale, Hotararea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale, Legea nr.78/2014 privind reglementarea activitatii de voluntariat in Romania, precum a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

- Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.

- HCLM nr. 609/29.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al „Centrul Comunitar Bunici și Nepoți”

 

Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 1. a) acte necesare – solicitantii au obligatia de a depune o cerere insotita de urmatoarele documente, aflate in termen de valabilitate, (se vor prezenta si in original pentru conformitate):
 • copie buletin de identitate, carte de identitate sau carte de identitate provizorie pentru solicitant si fiecare membru al familiei sau al persoanelor cu care solicitantul locuieste, certificat de nastere pentru copil/copii;
 • acte de identitate eliberate de catre autoritatile romane competente, in cazul cetatenilor straini sau apatrizi;
 • copie certificat de casatorie, sentinta judecatoreasca de divort, certificat de deces (daca este cazul), sentinta judecatoreasca de instituire a plasamentului, sentinta civila de delegare a autoritatii parintesti, etc
 • adeverinţă din care să reiasă statutul de elev, care sa prezinte situatia scolara a copilului, la data depunerii cererii pentru copiii de varsta scolara;
 1. b) criterii de eligibilitate:
 • trebuie sa aiba domiciliul/resedinta pe raza municipiului Braila;
 • locuiesc fara forme legale in municipiului Braila, fapt dovedit prin ancheta sociala;
 • pot fi admisi copiii cu varsta de la 5 ani si pana la 18 ani;

 

     În prezent centrul se adresează unui număr de 100 copii și 30 adulți.

     Activitatile extracurriculare (canto, dans, instrumente muzicale, pictură, desen, quilling, cercetași, teatru)  desfasurate in cadrul centrului comunitar se realizeaza cu sprijinul voluntarilor, persoane fizice, elevi, studenți, persoane varstnice care vor sa impartaseasca experienta acumulata (bunici), parinti dar si de membrii comunitatii (reprezentanti ai autoritatii locale, specialisti din diferite domenii, personalitati locale, membrii ai unor organizatii neguvernamentale, profesori, etc.).

 

Voluntarul este orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii şi desfăşoară activităţi de voluntariat, în conformitate cu prevederile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România.

În vederea desfășurării activităților de voluntariat solicitantul poate depune, la sediul Centrului Comunitar „Bunici și Nepoți„ sau la Direcția de Asistență Socială Brăila, situată în municipiul Brăila, bld. I. Cuza nr.134, o cerere însoțită de următoarele documente, în original și copie:

-actul de identitate,

-cazierul judiciar,

-certificatul de integritate comportamentală,

-adeverință medic de familie, 

-dovada studiilor.

 

Formulare

Cerere admnitere in centru

Consimțământ foto parinte

Consimțământ foto minor

Declaratie date cu caracter personal

 

Rapoarte de activitate

Raport de activitate pentru anul 2023

Raport de activitate pentru anul 2022

Raport de activitate pentru anul 2021

Raport de activitate pentru anul 2020

Raport de activitate pentru anul 2019