CENTRUL SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL
 

 

„ Si tu poti schimba ceva, investind in educatia unui copil”

 

Scopul serviciului social Centrul Social Multifuncțional pentru comunitatea romă din cartierul Lacu Dulce este de prevenire a abandonului şi a instituţionalizării copiilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie informală și non-formală, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională etc. pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinţi sau reprezentanţi legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii.

 

Obiectivele centrului social sunt următoarele:

a) creșterea accesului membrilor comunității rome la serviciile de educație și sănătate;

b) creșterea numărului de părinți care conștientizează nevoile copilului de a se dezvolta într-un mediu familial stabil din punct de vedere emoțional;

c) desfășurarea unor activități privind incluziunea socială a comunității de romi;

d) creșterea gradului de informare și conștientizare a beneficiarilor privind igiena personală și importanța acesteia pentru sănătate;

e) stimularea creativității copiilor în cadrul unor ateliere de lucru, alternative de recreere și petrecere a timpului liber;

f)sprijinirea familiilor/părinților prin dezvoltarea de rețele/grupuri de sprijin.

 

Cine suntem noi?

Centrul Social Multifuncțional pentru comunitatea romă, este organizat și funcționează în subordinea Direcției de Asistență Socială Brăila, prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr.20 din 31 ianuarie 2011, având ca scop desfășurarea unor activități privind incluziunea socială a comunității de romi.
Centrul Social Multifuncțional  răspunde nevoilor sociale ale comunitătii Lacu Dulce, în care numeroase familii sunt afectate de sărăcie, de lipsa locurilor de muncă. Acesta are capacitatea de 40 de locuri și functioneaza în imobilul situat în cartierul Lacu Dulce, str. Mina Minovici nr. 2 B.   

Telefon de contact: 0762246341


  

Sală cu destinația de spălătorie

Sală pentru acordarea de servicii de asistență medicală


Sală pentru acordarea serviciilor de consiliere și educare pentru igienă, sănătate și găsirea unui loc de muncă

 Sala pentru dezvoltarea abilitatilor pentru viata independenta

 


Punct de informare beneficiar

Centrul Social Multifunctional

Birou administrativ

Socializare si petrecerea timpului liber

 

Legislație:

- Serviciul social „Centrul Social Multifuncțional pentru comunitatea romă” funcționează cu respectarea prevederilor  cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea asistentei sociale nr. 292/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, OG nr.68/2003 privind serviciile sociale, Hotărârea nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale,

- Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.

- HCLM nr. 641/26.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al serviciului social de zi „Centrul Social Multifuncțional pentru comunitatea romă” 

 

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în “Centrul Social Multifuncțional pentru comunitatea romă din cartierul Lacu Dulce” sunt 40 de copii ce provin din familii aflate în dificultate:

  1. a) copii cu vârsta cuprinsă între 5 ani și 18 ani care au rezultate școlare scăzute, nu beneficiază de sprijin material suficient din partea familiei pentru participarea la viața școlară, existând posibilitatea de abandon școlar; aflați în situație de excluziune socială, vulnerabili economic și social; aflați în situație de risc a separării de familie; care provin din familii dezorganizate, monoparentale; ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate sau au beneficiat de o măsură de protecție specială și au fost reintegrați în familie;
  2. b) familii, părinți/reprezentantul legal al copilului, aflate în situaţii de dificultate sau în risc de excluziune socială.

Galerie foto                Din activitatile noastre

 

 

Serbarea de Craciun – „Poveste de Iarna”  18.12.2015 

Serbarea de Craciun – „Poveste de Iarna”  18.12.2015 

 

„Ce pot face doua maini dibace”

Ziua Unirii 24.01.2016

„Vizita la Muzeul de etnografie”

„Serbarea Florilor”- Ziua Internationala a Femeii

„ Ziua internationala a romilor”
8 Aprilie 2016

In lumea povestilor – vizita la Biblioteca Judeteana „Panait Istrati „

„Ziua scriitorului rrom”

„Activitati educative”

„Cartea –prietena mea”

„Joc si voie buna”
Activitati de relaxare

„Ora pamantului” – activitati de ingrijire a gradinii

Suntem „Cercetasii Romaniei”

Cum ne puteti ajuta

„ Si tu poti schimba ceva, investind in educatia unui copil”

Puteti sustine Centrul Social Multifunctional  prin :

  • sponsorizari  ( jucarii, rechizite, hainute, dulciuri), daca sunteti o firma sau companie, cu respectarea legii sponsorizarii;
  • donatii, din partea persoanelor fizice.
 

 Rapoarte de activitate

Raport de activitate pentru anul 2022

Raport de activitate pentru anul 2021

Raport de activitate pentru anul 2020

Raport de activitate pentru anul 2019

Raport de activitate pentru anul 2018