Ajutor pentru încălzirea locuinței pe perioada sezonului rece (2023-2024)

 

Cererea împreună cu toate documentele doveditoare se depune, la Direcţia de Asistenţă Socială:

-personal, DOAR CU PROGRAMARE ONLINE PREALABILA;

PROGRAMAREA SE FACE ONLINE sau TELEFONIC la 0786992959; 0787215771  (luni-joi 8.00-15.30,vineri 8.00-13.00)

-în format electronic, pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau prin accesarea secţiunii online existentă pe site-ul instituţiei www.dasbraila.ro.

 

PROCEDURA DE COMPLETARE format electronic:

 1. Descarcati CEREREA - fisier PDF inteligent;
 2. Listaţi CONSIMȚĂMÂNT transmitere documente electronic;
 3. Listaţi CONSIMȚĂMÂNT interogare PATRIMVEN;
 4. Citiţi şi completaţi pe calculator/olograf, cu atenţie, toate câmpurile cererii, semnaţi şi dataţi, apoi fotografiaţi sau scanaţi color. Cererea trebuie completată integral şi lizibil.
 5. Fotografiaţi sau scanaţi color şi documentele doveditoare.
 6. Trimiteţi cererea, împreună cu toate documentele doveditoare, în format electronic (extensie .pdf sau .jpeg) pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau prin accesarea secţiunii online existentă pe site-ul instituţiei www.dasbraila.ro

Model completare Cerere subventie

Documentele se pot incarca in sectiunea ONLINE inclusiv de pe telefonul mobil!

Mailul va conţine în mod obligatoriu numele solicitantului, şi, cel puţin un număr de telefon valabil al solicitantului.

 

IMPORTANT!
Transmiterea unui dosar incomplet sau incorect completat atrage neacordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei.

TEL VERDE CONSUMATOR VULNERABIL: 0800868622

 

Conditii de acordare

 • Venit net mediu lunar pe membru de familie în cuantum maxim de 1386 lei inclusiv sau pana la 2053 lei persoana singura.
 • Titularul cererii să fie proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere.
 • Membrii familiei (soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacă între acestea există sau nu relaţii de rudenie) să aibă acelaşi domiciliu ori reşedinţă, sunt înscriși în cartea de imobil şi sunt luați în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.
 • Titularul cererii să fie titularul contractului de furnizare gaze naturale si energie electrică .
 • Solicitantul ajutorului are obligaţia de a menţiona bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altă formă de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

Acte necesare

Pentru a beneficia de masurile prevazute in Legea nr. 226/2021, venitul net mediu lunar pe membru de familie este de pana la 1386 lei, inclusiv sau pana la 2053 lei persoana singura.

1.Actele de identitate aflate in termen de valabilitate ale membrilor familiei – original si copie;

2.Documente din care sa rezulte situatia juridica a minorului fata de reprezentantul sau legal – original si copie;

3.Certificat de casatorie/ certificat de deces/ Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila de divort – original si copie;

4.Dovada privind totalitatea veniturilor nete lunare realizate de familie in luna anterioara depunerii cererii: adeverinta privind venitul net (inclusiv valoarea bonurilor de masa sau cu mentiunea ca nu se beneficiaza de bonuri de masa), cupoane de pensii, cupon asigurari de somaj, cupoane de indemnizatii pentru cresterea copilului pana la 2 sau 3 ani, cupoane de indemnizatii cu caracter permanent, orice alt act doveditor referitor la veniturile realizate; acte doveditoare ale veniturilor din inchirieri, dobanzi, dividente, parti sociale, hotararea judecatoreasca privind stabilirea obligatiei legale de intretinere, etc.

5.Acte proprietate imobil/ inchiriere/ imputernicire/ donatie, etc. si certificat de succesiune / mosternitor - copie si original;

6.Adeverinta de la asociatia de proprietari/locatari cu numele si numarul persoanelor care locuiesc ;

7.Certificatul de inmatriculare auto – copie si original;

8.Cea mai recenta factura de gaze si de energie electrica - copie;

9.Consimtamant utilizare mijloace electronice (doar in cazul in care documentele se transmit electronic!);

10.Alte acte, după caz.

VA ATENTIONAM CA SE VERIFICA BAZELE DE DATE PRIVIND VENITURILE, BUNURILE DETINUTE PRECUM SI ORICE ALTE DETALII PRIVIND SITUATIA FINANCIARA!

!!!DOCUMENTELE DOVEDITOARE DE VENIT SE PREZINTA PENTRU FIECARE MEMBRU DE FAMILIE!!!

 

DECLARAREA INCORECTA A COMPONENTEI FAMILIEI, VENITURILOR TUTUROR MEMBRILOR, PRECUM SI A BUNURILOR MOBILE SI IMOBILE DETINUTE CONSTITUIE CONTRAVENTIE SI SE SANCTIONEAZA CU AMENDA DE LA 500 LA 2.000 LEI

DECLARAREA UNUI NUMAR MAI MARE DE MEMBRII DE FAMILIE SAU A UNOR VENITURI MAI MICI DECAT CELE REALE, FACUTA UNUI ORGAN SAU UNEI INSTITUTII DE STAT, IN SCOPUL VADIT DE A OBTINE FOLOASE MATERIALE NECUVENITE, CONSTITUIE INFRACTIUNE DE FALS, UZ DE FALS SAU INSELACIUNE SI SE PEDEPSESTE CONFORM CODULUI PENAL CU INCHISOAREA.

TITULARII AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIRE SUNT OBLIGAȚI SĂ COMUNICE PRIMARULUI ORICE MODIFICARE INTERVENITĂ ÎN COMPONENȚA FAMILIEI ȘI A VENITURILOR ACESTEIA, ÎN TERMEN DE 5 ZILE DE LA DATA LA CARE A INTERVENIT MODIFICAREA. IN CAZ CONTRAR SE CONSTITUIE CONTRAVENTIE SI SE SANCTIONEAZA CU AMENDA DE LA 500 LA 2.000 LEI.

 

AJUTORUL PENTRU INCALZIREA LOCUINTEI SE ACORDA PENTRU UN SINGUR SISTEM DE INCALZIRE, CEL PRINCIPAL UTILIZAT.

  

Cuantum ajutor pentru încălzire

 

Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordarii ajutorului

 

Cerere subventie

Model completare Cerere subventie

Consimtamant