Venit minim garantat 

Incepând cu data de 10.10.2022  Serviciul Evidenta si Plata Beneficii de Asistenta Sociala își va desfășura activitatea în sediul Centrului Comunitar Bunici și Nepoti situat in Municipiul Brăila, str. Anghel Saligny nr. 17. Transport in comun: linia 40, statia Gara Fluviala

Program de lucru: Luni - Joi    8.30 - 15.00                                                       Telefon S.E.P.B.A.S.: 0786273162

Acte necesare

0. Cerere VMG - descarca aici!

1. Act de identitate solicitant (copie şi original);

2.Acte de identitate ale membrilor de familie cu care locuieşte solicitantul şi au vărsta peste 14 ani (copie şi original);

3. Certificate naştere pentru membrii familiei care au vârsta cuprinsă între 0-14 ani (copie şi original);

4.Certificat căsătorie (copie şi original);

5. Hotărâre divorţ definitivă şi irevocabilă (copie şi original) / de incredintare minor;

6.Cupoane de pensii, cupoane alocaţii de stat şi adeverinţe de salarizare privind veniturile nete realizate de solicitant şi membrii familiei eliberate în luna anterioară depunerii cererii;

7. Acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere

8.Adeverinţă eliberată de AJOFM Brăila pentru solicitant şi membrii familiei care au vârsta peste 16 ani şi nu frecventează cursurile şcolare;

9.Certificat de Constatare a Capacităţii de Muncă eliberat de Comisia de Expertiză/Adeverinta medicala privind incapacitatea temporara de munca;

10.Adeverinţă eliberată de  Asociaţia de Proprietari (numărul şi numele persoanelor care locuiesc);

11.Act de proprietate/contract de închiriere/comodat (copie şi original);

12.Certificat de deces (copie şi original);

13. Adeverinţă elev pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;

14. Declaratie solicitant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal- descarca aici si acord privind verificarea prin sistemului informatic PATRIMVEN cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, și libera circulație a acestor date.

15.1. Angajament de plata VMG - descarca aici!

15.2. Angajament de plata ASF + VMG - descarca aici!

16. 2 dosare cu şină;

17. Alte acte (după caz).

 

Formulare

1. Dosar nou

Cerere VMG

Declaratie solicitant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Angajament de plata VMG

Angajament de plata ASF + VMG

Consimtamant utilizare mijloace electronice

2. Modificare dosar

Cerere modificare VMG

Declaratie solicitant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Consimtamant utilizare mijloace electronice