Venit minim garantat

 

Acte necesare

1. Act de identitate solicitant (copie şi original);

2.Acte de identitate ale membrilor de familie cu care locuieşte solicitantul şi au vărsta peste 14 ani (copie şi original);

3. Certificate naştere pentru membrii familiei care au vârsta cuprinsă între 0-14 ani (copie şi original);

4.Certificat căsătorie (copie şi original);

5. Hotărâre divorţ definitivă şi irevocabilă (copie şi original) / de incredintare minor;

6.Cupoane de pensii, cupoane alocaţii de stat şi adeverinţe de salarizare privind veniturile nete realizate de solicitant şi membrii familiei eliberate în luna anterioară depunerii cererii;

7. Acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere

8.Adeverinţă eliberată de AJOFM Brăila pentru solicitant şi membrii familiei care au vârsta peste 16 ani şi nu frecventează cursurile şcolare;

9.Certificat de Constatare a Capacităţii de Muncă eliberat de Comisia de Expertiză/Adeverinta medicala privind incapacitatea temporara de munca;

10.Adeverinţă eliberată de  Asociaţia de Proprietari (numărul şi numele persoanelor care locuiesc);

11.Act de proprietate/contract de închiriere/comodat (copie şi original);

12.Certificat de deces (copie şi original);

13. Adeverinţă elev pentru membrii familiei care urmează o formă de învăţământ;

14. Declaratie solicitant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si acord privind verificarea prin sistemului informatic PATRIMVEN cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, și libera circulație a acestor date.

15. Angajament plata

16. 2 dosare cu şină;

17. Alte acte (după caz).

 

Formulare

1. Dosar nou

Cerere VMG

Declaratie solicitant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Angajament de plata VMG

Angajament de plata ASF + VMG

Consimtamant utilizare mijloace electronice

2. Modificare dosar

Cerere modificare VMG

Declaratie solicitant pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Consimtamant utilizare mijloace electronice